KONKURS SMS! Wymyśl imię dla psiaka i wygraj nagrody! Konkurs „Imię na cztery łapy” ze zKaszub.info

KONKURS SMS! Wymyśl imię dla psiaka i wygraj nagrody! Konkurs „Imię na cztery łapy” ze zKaszub.info

Wspólnie ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce OTOZ Animals zapraszamy do udziału w konkursie „Imię na cztery łapy”. Wymyśl imię dla psiaka, wyślij sms i wygraj nagrody! Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca. Szczegóły poniżej:

[Not a valid template]Przedstawiamy podopiecznego OTOZ Animals w Dąbrówce, schroniska dla bezdomnych zwierząt. Psiak ma trzy lata. Jest młody, silny i bardzo aktywny. Wspólnie wybierzmy dla niego imię! Zapraszamy do udziału w konkursie „Imię na cztery łapy”!

Wystarczy, że wymyślisz imię dla psiaka powyżej. Imię powinno być oryginalne, pomysłowe i odpowiadające czworonogowi. Najlepsze imię wybierze komisja konkursowa. Dla zwycięzcy, a także przyznanych dodatkowych miejsc – czekają nagrody. 

Reklamy

Organizatorami konkursu są redakcja zKaszub.info oraz OTOZ Animals w Dąbrówce. 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać SMS o treści: 

zkaszub.info.IMIĘ DLA PSIAKA.imię i nazwisko autora 

pod numer 7268

Udział w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS wysyłanych wyłącznie z sieci krajowego operatora telefonii komórkowej, pod numer 7268 (koszt SMS 2 zł/ 2,46 zł z VAT); 

CENNE NAGRODY!

Biorąc udział w konkursie, masz szanse na zdobycie cennych nagród. Do zdobycia są m.in. 

Sponsorami nagród są: 

konkurs Imię na cztery łapy

konkurs Imię na cztery łapy

konkurs Imię na cztery łapy

Regulamin konkursu 

„Imię na cztery łapy” portalu zKaszub.info:

§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Imię na cztery łapy”, w którym Czytelnicy portalu zKaszub.info będą wybierali najlepsze imię dla czworonoga, mieszkańca schroniska. Konkurs odbywać się będzie za pomocą SMS.

§2.

Organizatorem konkursu jest portal zKaszub.info działający pod firmą AMK Portal sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 24/U3, 83-330 Żukowo (zwany dalej Organizatorem).

§3.

Konkurs składa się z jednego etapu. Biorąc udział w konkursie Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej swoje pomysły na imię dla czworonoga.

Przy ocenie i wyborze najlepszych Zgłoszeń Komisja będzie stosowała następujące kryteria: oryginalność, pomysłowość, dopasowanie oraz kreatywność.

§4.

Konkurs przewiduje VII edycji. Pierwsza edycja konkursu potrwa od 15.06.2019 r. do 30.06.2019 r. do godziny 23:59. Zgłaszanie propozycji, pomysłów na imiona czworonoga odbywać się będzie w terminie od 15.06.2019r. do 30.06.2019r.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresach przyjmowania zgłoszeń dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), tj. wysłać Zgłoszenie za pośrednictwem SMS wysyłając SMS o treścizkaszub.info zadanie konkursowe.imię i nazwisko autora pod numer 7268; udział w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS (dalej „SMS”), wysyłanych wyłącznie z sieci krajowego operatora telefonii komórkowej, pod numer 7268 (koszt SMS 2 zł/ 2,46 zł z VAT); SMS nie powinien zawierać polskich znaków tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż, które powodują skrócenie standardowej długości SMS-a ze 160 do 70 znaków. SMS może być dłuższy niż 160 znaków łącznie ze spacjami, jednak za jeden SMS rozumie się wiadomość do 160 znaków, przekroczenie tej liczby znaków spowoduje naliczenie kosztu kolejnego SMS-a; maksymalna długość zgłoszenia konkursowego to 2 SMSy, tj. 320 znaków.

Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (m.in. T-mobile, Plus, Play, Orange).

§5.

Kolejne edycje konkursu będą odbywać się cyklicznie w kolejnych miesiącach kalendarzowych do końca 2019r. Zgłaszanie propozycji odbywać się będzie w terminach:

II edycja – od 15.07.2019r. do 31.07.3019r. do godziny 23:59

III edycja – od 15.08.2019r. do 31.08.2019r. do godziny 23:59

IV edycja – od 15.09.2019r. do 30.09.2019r. do godziny 23:59

V edycja – od 15.10.2019r. do 31.10.2019r. do godziny 23:59

VI edycja – od 15.11.2019r. do 30.11.2019r. do godziny 23:59

VII edycja – od 15.12.2019r. do 31.12.2019r. do godziny 23:59

§6.

Konkurs wygrywa autor imienia dla czworonoga, które, w opinii powołanej Komisji Konkursowej, będzie najbardziej pomysłowe i odpowiadające czworonogowi. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń każdej edycji konkursu.

§7.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie w konkursie czterech nagród:

dla pierwszego miejsca oraz trzech wyróżnień.

Nagrodzone imię zostanie nadane czworonogowi, którego dotyczy konkurs.

Dodatkowo przyznane zostaną drobne nagrody rzeczowe np. legowisko dla pieska, voucher na strzyżenie psa, voucher na pobyt w hotelu dla psa, kubeczki, torby na zakupy, stojaczki na telefon, karma dla psa i kota, drapak.

§8.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi.

Podatek od nagród odprowadza zwycięzca konkursu.

§9.

Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Imię na cztery łapy” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje dotyczące działania usługi SMS należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem konkurs lub na adres e-mail: reklamacje@mobiltek.pl.

§10.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§11.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udziału w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§13.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§14.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.zkaszub.info Usługa promowana jest na portalu zKaszub.info, a także na profilu Organizatora na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze.

§15.

Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora.

Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorami zbioru danych osobowych jest portal zKaszub.info działający pod firmą AMK Portal sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 24/U3, 83-330 Żukowo. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Administratorzy danych osobowych informują, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

§16.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*