Ferie z LGR Kaszuby

LGR Kaszuby zaprasza dzieciaki na ferie

LGR Kaszuby, którego siedziba znajduje się w Chmielnie, zaprasza dzieciaki na ferie. W programie moc atrakcji, zabaw i warsztatów. Zajęcia w Centrum Promocji i Edukacji odbywać się będą od 16do 20.01.2017 r. oraz od 23 do 27.01.2016 r.

ferie_lgr_kaszuby

Zdjęcie 1 z 1

LGR Kaszuby

Regulamin Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej

Wprowadzenie Regulaminu Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY zwanego dalej Regulaminem ma na celu opisanie zasad, które pozwolą Gościom Centrum na spokojny i bezpieczny pobyt w Centrum.
§ 1
1. Centrum otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.16.00.
2. W wyjątkowych sytuacjach Centrum zastrzega sobie pracę w innych godzinach. Szczegółowe informacje dotyczące Centrum dostępne są na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl
i/lub pod numerem telefonu 58 684 35 80.
3. Wizyta w Centrum jest bezpłatna.
4. Zwiedzanie Centrum przez grupy zorganizowane możliwe jest wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu 58 684 35 80.

Zobacz też:  Dożynki w Chmielnie [ZDJĘCIA]

§ 2
1. Dzieci i młodzież przebywają na terenie Centrum wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którzy zapoznali się z Regulaminem Centrum. Dzieci do 12. roku życia powinny
przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
2. Dzieci i młodzież szkolna, mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką nauczycieli-opiekunów, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.
3. Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych na terenie całego Centrum i ponoszą odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich zachowania szkody, będące wynikiem uszkodzeń
lub zniszczeń wyposażenia oraz innych elementów znajdujących się w Centrum.
4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum, w szczególności wierzchnie okrycia, plecaki i torby.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji wyposażenia, które uległo awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Podczas pobytu w Centrum należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum.
7. Ze stanowisk Centrum należy korzystać zgodnie z instrukcjami pracowników Centrum.
8. Podczas pobytu w Centrum należy podporządkować się poleceniom pracowników Centrum
w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych.
9. W Centrum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu pobytu w Centrum innym gościom.
Skomentuj: LGR Kaszuby zaprasza dzieciaki na ferie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*