Powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim — co musisz wiedzieć?

Powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim — co musisz wiedzieć?

  Pierwszy dzień w pracy po urlopie macierzyńskim to dla każdej mamy duże wyzwanie. Nawet jeśli ma ona świadomość, że […]

 

Pierwszy dzień w pracy po urlopie macierzyńskim to dla każdej mamy duże wyzwanie. Nawet jeśli ma ona świadomość, że dziecko otoczone jest dobrą opieką, prawdopodobnie i tak będzie się zamartwiać. Powrót do danych obowiązków również może być wyzwaniem przy chronicznym zmęczeniu i niewysypianiu się. Aby nie dokładać do tych wszystkich problemów jeszcze kwestii formalnych związanych z pracą, warto przygotować się wcześniej na powrót i poznać swoje prawa oraz obowiązki.

Ochrona stanowiska pracy – do czego zobowiązany jest pracodawca?
Na umowie o pracę zarówno ciąża, jak i urlop macierzyński, są okresem, gdy kobieta podlega szczególnej ochronie. Nie może w tym czasie zostać zwolniona, nie wolno zmniejszyć jej wynagrodzenia czy dokonać zmian w treści umowy. Obowiązuje również ochrona stanowiska pracy, zgodnie z którą po urlopie macierzyńskim pracodawca umożliwić kobiecie powrót na jej dotychczasowe stanowisko, a jeśli nie ma takiej możliwości (bo np. zostało ono zlikwidowane) – na stanowisko równorzędne, odpowiadające jej kompetencjom, podobnie wynagradzane.
Po urlopie macierzyńskim i wznowieniu zatrudnienia, ochrona przestaje obowiązywać i pracodawca ma prawo zwolnić młodą mamę, jeśli poprze tę decyzję racjonalnym uzasadnieniem, nienoszącym znamion dyskryminacji. W takim przypadku konieczne będzie poszukiwanie nowej pracy, tutaj warto odwiedzić najpopularniejsze portale z ogłoszeniami o pracę, jak : Praca Gdynia | Oferty pracy | GoWork.pl

Jak długo można przebywać na urlopie macierzyńskim?
Ramy czasowe urlopu macierzyńskiego są ściśle określone przez prawo. Jest to dokładnie 20 tygodni, z których maksymalnie 6 można wykorzystać jeszcze przed porodem. Czas ten jest dłuższy w przypadku ciąży mnogiej. W tym czasie kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% jej wynagrodzenia.
Urlopem macierzyńskim matka może się podzielić z ojcem. Przysługuje mu 6 z 20 tygodni. Jeśli oboje rodzice tak zdecydują, z tygodni tych można całkowicie zrezygnować – wówczas urlop macierzyński zostaje skrócony do 14 tygodni.
Samego urlopu macierzyńskiego nie można przedłużać, ale kobieta może także zadecydować o przejście na dodatkowy urlop rodzicielski, wynoszący 41 tygodni, a później na 36-miesięczny urlop wychowawczy.

Jakie prawa przysługują młodej mamie w pracy?
Po powrocie do pracy młoda mama powinna poświęcić się swoim obowiązkom. Jednocześnie przysługują jej pewne prawa, ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym. Należą do nich dwie półgodzinne przerwy na karmienie (można je połączyć i wychodzić z pracy godzinę wcześniej). Pracodawca ma prawo zażądać okazania świadectwa od lekarza o karmieniu piersią.
Matka jest również chroniona przed nadgodzinami, pracą nocną czy delegacjami aż do momentu ukończenia przez dziecko 8. roku życia. Na każde takie polecenie, kobieta musi wyrazić zgodę – jest to tzw. zasada stabilności miejsca i czasu pracy.
Pracodawca musi również zapewnić pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego pracę w nieszkodliwych warunkach. Nie ma mowy o podnoszeniu ciężarów, zmianach ciśnienia, narażeniem na wysokie lub niskie temperatury czy na działanie czynników chemicznych. Może to oznaczać konieczność tymczasowego przeniesienia na inne stanowisko, ale przy zachowaniu dotychczasowych warunków finansowych.
Zamiast typowego urlopu wychowawczego, młoda matka ma też prawo do obniżenia czasu pracy nawet do połowy etatu. W tej sytuacji przez rok jest chroniona przed zwolnieniem oraz przed zmianą warunków zatrudnienia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*