Nie tylko ZUS może kontrolować zwolnienia

Nie tylko ZUS może kontrolować zwolnienia

W I półroczu odziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pomorskiem skontrolowały w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ponad 4 tys. osób. W konsekwencji prawa do zasiłku pozbawiono 354 osoby. Kwota wstrzymanych zasiłków osiągnęła 422,6 tys. zł. Również pracodawca ma prawo sprawdzić, czy jego pracownik nie nadużywa zwolnienia lekarskiego.

Pracodawca, który może kontrolować, czy jego pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie z powodu choroby lub sprawowania opieki, sprawdza czy  nie pracuje on zarobkowo albo nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. W czasie zwolnienia pracownik powinien bowiem postępować w tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. To wiąże się z wypełnianiem zaleceń lekarskich. Na zwolnieniu chory powinien podejmować tylko takie czynności, które nie przeszkodzą w dochodzeniu do zdrowia. Pracownika można kontrolować zarówno wtedy, gdy lekarz zaznaczył na zwolnieniu „chory powinien leżeć”, jak i wtedy gdy zaznaczył „chory może chodzić”. W przypadku zwolnienia „na opiekę” dodatkowo sprawdza się, czy w tym okresie inni członkowie rodziny mogą podjąć się opieki.  Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Warto zwrócić uwagę na osoby, które korzystają często z krótkich zwolnień lekarskich, otrzymują kolejne zwolnienia od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych, albo już wcześniej niewłaściwie wykorzystywały zwolnienie. Pracodawcy używający PUE ZUS dostają informację o zwolnieniach wystawionych w formie elektronicznej na bieżąco, mogą więc bez problemu kontrolować również zwolnienia krótkoterminowe.

Reklamy

Przedsiębiorąca może samodzielnie skontrolować jak pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie jeśli z własnych środków wypłaca mu wynagrodzenie za czas choroby. Jeżeli za czas zwolnienia przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, opiekuńczy albo świadczenie rehabilitacyjne, to o tym kto przeprowadzi kontrolę, decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Gdy firma zgłasza do 20 osób, to pracowników kontroluje ZUS, który wypłaca im zasiłki chorobowe. Pracodawca musi wtedy wystąpić z wnioskiem o kontrolę. ZUS ją przeprowadzi i poinformuje o ustaleniach. Gdy do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest więcej niż 20 osób pracodawca sam może dokonać kontroli.

Pracownika można kontrolować tam gdzie mieszka na stałe lub czasowo, w pracy lub miejscu gdzie aktualnie może przebywać. Jeżeli pracownika podczas kontroli nie było w domu trzeba ją powtórzyć i wyjaśniać przyczynę nieobecności. Jeśli pracownik odmówi wyjaśnień albo nie udzieli ich w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Gdy pracodawca podczas kontroli stwierdzi nieprawidłowości  to spisuje protokół  kontroli. Gdy pracownik nie zgłosi do niego uwag,  jest on podstawą do pozbawienia go prawa do świadczenia za cały okres zwolnienia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*