fot. UM w Kartuzach

1,7 mln zł dofinansowania na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kartuzy

Gmina Kartuzy uzyskała 1,7 mln zł dofinansowania na inwestycję budowy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przystosowane do nowej roli zostanie kartuskie Targowisko Zwierzęce. Nowe PSZOKi powstaną także w Brodnicy Górnej oraz Staniszewie.

fot. UM w Kartuzach
fot. UM w Kartuzach

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu, na podstawie którego projekt Gminy Kartuzy otrzymał 77,5% punktów. Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 mln 699 tys 235 zł i 46 gr. Koszt całkowity projektu wynosi 1 mln 999 tys. 100 zł i 55 gr.

Jak informuje Urząd Miejski w Kartuzach, lokalizację PSZOK-ów przewidziano na terenie obecnego Targowiska Zwierzęcego, mieszczącego się przy ul. Sędzickiego w Kartuzach, jak również w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna.

Reklamy

W sołectwach PSZOKi zostaną uruchomione dzięki instalacji dwóch „zbiornic” na odpady problematyczne (tj. zużyty elektrosprzęt, odpady niebezpieczne), w celu umożliwienia mieszkańcom pozbycia się tych odpadów.

PSZOK w Kartuzach zajmie powierzchnię i istniejącą infrastrukturę obecnego Targowiska Zwierzęcego, adaptując całość na swoje potrzeby. Jego główną częścią będzie Punkt Ponowne Użycie, do którego mieszkańcy będą mogli przywieźć przedmioty, których już nie potrzebują.

Hala targowa umiejscowiona na Targowisku zostanie zaadoptowana na obiekt pełniący funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej. Powstanie tam ścieżka edukacyjna. W ramach Centrum przewiduje się organizację warsztatów dla mieszkańców w zakresie nie tylko prawidłowego postępowania z odpadami, lecz także świadomości ekologicznej. Wiata nad obecnymi boksami zwierzęcymi zostanie przeniesiona i zaadoptowana na punkt napraw. Mieszkańcy będą mieli możliwość dokonywania tam właśnie drobnych napraw swoich przedmiotów. Otrzymają niezbędne narzędzia.

Ponadto PSZOK w Kartuzach zostanie wyposażony w:

  •  duży plac manewrowy umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z PSZOK, uzupełniony o elementy usprawniające użytkowanie, tj. nową rampę najazdową (z pomieszczeniami magazynowymi pod jej powierzchnią, w tym dostosowanymi do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz urządzenia zapewniające odbiór każdego rodzaju odpadu, tj. rębak do gałęzi;
  • 2 specjalistyczne kontenery zapewniające brak uciążliwości ze strony gromadzonych odpadów zielonych;
  • elementy sharing economy, zapewniające zwiększenie udziału odpadów przekazywanych przez samych mieszkańców, tj. 2 przyczepki do wynajęcia przez mieszkańców na potrzeby dostarczenia odpadów z remontów, wielkogabarytowych, zielonych, itp.;
  • wagę samochodową;
  • boksy i kontenery na pozostałe odpady przyjmowane w sposób selektywny.

Zakończenie prac przewidziano na koniec roku 2019. Uruchomienie PSZOK-u przy ul. Sędzickiego powinno się odbyć na początku r. 2020.

fot. UM w Kartuzach
fot. UM w Kartuzach

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*