Urząd Miejski w Kartuzach zachęca do korzystania z „miniPSZOK-ów”

Urząd Miejski w Kartuzach zachęca do korzystania z „miniPSZOK-ów”

W Staniszewie i w Brodnicy Górnej (gm. Kartuzy) działają zbiornice na odpady – „miniPSZOK-i”. Jakie rodzaje odpadów można do nich oddawać?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – pok. 320, III piętro – wydają mieszkańcom Staniszewa, Sianowa, Mirachowa, Kolonii, Nowej Huty, Brodnicy Górnej, Brodnicy Dolnej, Ręboszewa i Smętowa Chmieleńskiego karty dostępu, upoważniające do korzystania z „miniPSZOK-ów”.

„MiniPSZOK-i” to estetyczne, wygodne i bezpieczne w użytkowaniu kontenery na odpady problemowe, których nie można wrzucać do pojemników przed posesją np. leki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

Reklamy

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba oddawać części odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki, które są oddalone o kilkanaście kilometrów od Brodnicy Górnej i Staniszewa.

Zbiornice na odpady w Brodnicy Górnej i w Staniszewie zostały niedawno przeprogramowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców.

W ramach modernizacji zwiększono pojemność zbiornicy na zużyte leki, wydzielono zbiornicę na zużyte baterie oraz zbiornicę na zużyte igły i strzykawki. Pracownicy kartuskiego urzędu proszą o zwrócenie uwagi na nowe miejsca gromadzenia tych odpadów.

Do „miniPSZOK-ów” można oddać odpady problematyczne typu:

ZUŻYTE BATERIE
ODZIEŻ I TEKSTYLIA
ZUŻYTE I PRZETERMINOWANE LEKI
ZUŻYTE IGŁY I STRZYKAWKI
OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
ELEKTROODPADY MAŁOGABARYTOWE
NIENORMOWANY PLASTIK
OPAKOWANIA PO FARBACH LAKIERACH AEROZOLACH

Ponadto „MiniPSZOK-i” posiadają magazynek rzeczy, które nadają się do ponownego użycia. Mieszkańcy gminy Kartuzy mogą tam pozostawić przedmioty, które są sprawne i mogą posłużyć kolejnemu posiadaczowi. Więcej na ten temat znaleźć można TUTAJ.

Urząd Miejski w Kartuzach (Oprac. A.B.)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*