Radni M. Zmudzińskiej: „Burmistrz odbiegał od rzeczywistości, manipulował faktami…”

Radni M. Zmudzińskiej: „Burmistrz odbiegał od rzeczywistości, manipulował faktami…”

„Wypowiedź Pana Burmistrza była pełna agresji, złośliwości, negatywnego zabarwienia. Wiele obraźliwych słów padło pod naszym adresem jako radnych (…)”- pisze Klub Radnych Nasza Gmina Żukowo w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu, dotyczącym ostatniego protestu mieszkańców w Otominie oraz wypowiedzi burmistrza Żukowa na ostatnich obradach. Radni, którym przewodniczy Mariola Zmudzińska, bardzo ostro oceniają stanowisko włodarza.

Oświadczenie

W nawiązaniu do zachowania Pana Burmistrza (Wojciecha Kankowskiego) na sesji 30 maja 2023 roku, w ostatnich minutach, wyrażamy swój sprzeciw wobec takich działań Włodarza.
Pan Burmistrz w kilku wypowiedzianych przez siebie słowach potwierdził, iż „nie za aktywnie” oraz „nie sprawczo” zadziałał o to, o co mieszkańcy Otomina prosili od około roku, czyli zapewnienie przejezdności przez Otomino podczas budowy OMT.
Natomiast w dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz odbiegał od rzeczywistości, wielokrotnie stwierdzając nieprawdę, manipulował faktami w wypowiedzi, która zawierała również groźby. Obrażał przy tym jednego radnego na wiele sposobów, a tym samym obrażał również mieszkańców i radnych Klubu Radnych Nasza Gmina Żukowo. Gdy radny próbował ripostować, to Burmistrz zwrócił się do niego słowami, aby „nie szczekał”.
Czy to są wypowiedzi godne Burmistrza? Była to wypowiedź Włodarza mająca wpłynąć na mieszkańców, aby więcej nie protestowali i z pokorą przyjmowali, gdy coś nie uda się Burmistrzowi lub „nie za aktywnie” podziała. Wypowiedź Pana Burmistrza była pełna agresji, złośliwości, negatywnego zabarwienia. Wiele obraźliwych słów padło pod naszym adresem jako radnych, również po zakończeniu sesji.

Pragnę podkreślić, iż nie ma akceptacji z naszej strony dla takiego zachowania Burmistrza i niektórych radnych Burmistrza, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej. To co powiedzieli, to nie tylko brak szacunku, ale przede wszystkim mowa nienawiści. Jednak niech ocenią to sami mieszkańcy.

Podczas naszej obecności na proteście w Otominie, gdzie byliśmy gośćmi, żaden z radnych Klubu Nasza Gmina Żukowo nie zachęcał do jakiejkolwiek agresji. Popieramy mieszkańców, identyfikujemy się z ich potrzebami i rozumiemy ich narastającą frustrację. Mieszkańcy w Otominie wykazali się dotychczas wyjątkową cierpliwością i wiarą, że obiecane im przez Burmistrza działania są podejmowane i będą skuteczne. Tymczasem Burmistrz zaakceptował taki plan Obwodnicy Metropolitalnej, który zasypuje, zamyka jedną z dwóch dróg dojazdowych do Żukowa oraz nie zadziałał przy tym skutecznie, aby zapewnić drogę tymczasową na okres 2-letniego zamknięcia drugiej drogi dojazdowej do Żukowa. A wniosek o wykonanie drogi tymczasowej skierował dopiero 31.03.2023 roku (co sam udostępnił w mediach), czyli praktycznie rok od pierwszych próśb mieszkańców w tym temacie.
Przedstawiciel Urzędu Gminy był zaproszony na protest, aby odebrać Petycję od mieszkańców, jednak mieszkańcy zostali zignorowani i przez 3,5 godziny protestu, nikt z Urzędu nie przybył. Petycję podpisało ponad 500 osób. Burmistrz jest Włodarzem gminy i po to został wybrany, aby mierzyć się z problemami.

Panie Burmistrzu, nie wystarczy słyszeć „szczekanie” mieszkańców czy radnych. Warto skupić się na ich słuchaniu. I dlatego proponujemy, aby Burmistrz lepiej wsłuchiwał się w głosy wszystkich mieszkańców Gminy Żukowo. I jeśli potrzebuje Pan w tym celu pomocy, możemy jako Klub Radnych Nasza Gmina Żukowo, pomóc w organizacji spotkań z mieszkańcami oraz w szukaniu najlepszych rozwiązywań codziennych ich problemów, związanych z funkcjonowaniem Gminy Żukowo.

Mariola Zmudzińska
Przewodnicząca Klub Radnych
Nasza Gmina Żukowo

Ostatnią sesję Rady Miejskiej w Żukowie obejrzeć można poniżej. Wypowiedź Wojciecha Kankowskiego zaczyna się po 1 godzinie 44 minutach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*