Region. Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Region. Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Pomorska Nagroda Artystyczna wyróżni najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze w 2021 roku. Liczy się zarówno działalność artystyczna, jak i mecenat. Szukani są zarówno debiutanci, jak też młodzi artyści oraz twórcy sztuki z dużym dorobkiem. Kandydatów można zgłaszać do 14 lutego 2022 roku.

Minął kolejny trudny rok pod znakiem epidemii i zmieniających się obostrzeń sanitarnych. Dla artystów i miłośników sztuki był to czas oczekiwania na otwarcie instytucji kultury czy zwiększenie limitów dla widzów i osób zwiedzających. Jednakże, mimo licznych ograniczeń, w roku 2021 w naszym regionie odbyło się wiele twórczych i kreatywnych przedsięwzięć.

Za co przyznawane są nagrody?

Reklamy

Laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

-Przez pandemię miniony rok na pewno nie był łatwy, ale nie tak trudny jak 2020, kiedy placówki kulturalne zamknęły się na wiele miesięcy – mówi Beata Jaworowska, wicedyrektor Departamentu Kultury UMWP. – Z pewnością nie zabraknie zgłoszeń i wspaniałych kreacji, a wyróżnionych poznamy podczas gali pod koniec kwietnia 2022 roku.

Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę. Przyznawana jest również indywidualna nagroda specjalna. To Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna, którą osobiście przyznaje marszałek województwa pomorskiego za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają: dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Można zgłaszać trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń w roku 2021, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii Kreacje Artystyczne, jednej kandydatury do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii Mecenat Kultury.

Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych. Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła, w skład której wchodzi ponad 100 osób – członkowie Małej Kapituły oraz laureaci nagrody z lat poprzednich.

Jak i gdzie można składać wnioski?

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do 14 lutego 2022 roku w wybranej formie – za pomocą poczty tradycyjnej należy przesłać wniosek na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk. Na kopercie musi być dopisek: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej, a o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu korespondencji.

Drogą elektroniczną – podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl. Wnioski składać można również w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35 w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu – od 8 do 16.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, tel. 58 326 10 13 oraz Departamencie Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 82 86. Kapituła rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2021. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu znaleźć można TUTAJ, zaś wniosek TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*