Sierakowice. Podsumowanie projektu „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” połączone z konkursem

Sierakowice. Podsumowanie projektu „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” połączone z konkursem

40. uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w marcu 2019 roku oraz na przełomie czerwca i lipca 2021 wzięło udział w stażu zagranicznym w ramach projektu „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”. Pod koniec września w placówce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, którego realizacja pozwoliła wykształcić pewnych swojej wiedzy i umiejętności uczniów, konkurencyjnych na rynku pracy.

W czwartek 23 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyło się podsumowanie projektu pt. „Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy”. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Całkowity budżet projektu wyniósł 109192 €.

Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowali w marcu 2019 roku oraz na przełomie czerwca i lipca 2021 roku staż zagraniczny w pięknej, malowniczej, a zarazem nowoczesnej Maladze (Andaluzja). Trwał on cztery tygodnie. Łącznie wzięło w nim udział 40 uczniów.

Partnerem projektu była Tribeka Training Lab S.L.U.  – hiszpańska agencja szkoleniowa w Maladze, zajmująca się promocją, organizacją i zarządzaniem stażami zagranicznymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. Tribeka jest częścią „ETN Network”, której firmy znajdują się we Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Podczas uroczystości podsumowania projektu uczestnicy stażu zagranicznego przedstawili prezentację oraz film relacjonujący pobyt w Maladze. Najważniejszym jednak punktem wydarzenia było wręczenie przez Grzegorza Machola, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Katarzynę Cyman, kierownika szkolenia praktycznego oraz Zbigniewa Fularczyk, zastępcę wójta Sierakowic dokumentów, potwierdzających zdobyte przez uczniów doświadczenie zawodowe w kraju europejskim, tj.: dokumentu Europass-Mobilność, dokumentu ECVET, certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w stażu zagranicznym oraz referencji od pracodawcy.

Tego dnia został również przeprowadzony konkurs pn. „With projects around the world” z tematyki projektów europejskich i wartości UE, będący jednym z założeń realizowanego projektu. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Składał się on z testu teoretycznego przeprowadzonego w formie online w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Uczestnicy biorący w nim udział wykazali się dużą wiedzą, a miejsca uplasowały się następująco:

I miejsce zajęli przedstawiciele Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie,

II miejsce – przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

III miejsce – przedstawiciele Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach,

IV miejsce – przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

Po zakończonym konkursie przedstawiciele szkół mogli przedstawić prezentacje na temat projektów, wypracowanych rezultatów realizowanych w ich szkole macierzystej. Działanie to miało na celu dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami oraz służyło wymianie doświadczeń.

Realizacja projektu pozwoliła wykształcić pewnego swojej wiedzy i umiejętności ucznia – Europejczyka, konkurencyjnego na rynku pracy, potrafiącego profesjonalnie przedstawić nabyte w toku stażu wiedzę i umiejętności. Przyczyniła się do wzbudzenia wśród młodzieży szerszego, bardziej otwartego spojrzenia na świat, kształtowania postaw tolerancji wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych, zwalczania stereotypów i uprzedzeń rasowych, kulturowych i religijnych. Działania podjęte przy realizacji projektu pozwoliły na poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych oraz zasad pracy w zespole różnym kulturowo i językowo.

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne, dbając o wysoką jakość kształcenia branżowego, przystąpili do aplikowania o kolejne projekty mobilności. Uczniowie będą mieli możliwość realizacji stażu zagranicznego w ramach projektu pt. „Zawodowcy przyszłością Europy” w Mallow, mieście leżącym w prowincji Munster, w hrabstwie Cork w Irlandii.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*