Sierakowice. Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Sierakowice. Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Wójt Gminy Sierakowice ogłasza nabór członków do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w obszarach/zakresach:

1. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

2. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Reklamy

oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023, poz. 571 ze zm.) do udziału w pracach komisji.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2024 roku do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje znaleźć można TUTAJ.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*