Wywiad z Mirosławem Kuczkowskim, wójtem Sierakowic: „Zamierzam zmodyfikować strukturę organizacyjną Urzędu…”

Wywiad z Mirosławem Kuczkowskim, wójtem Sierakowic: „Zamierzam zmodyfikować strukturę organizacyjną Urzędu…”

Z Mirosławem Kuczkowskim, nowym wójtem Sierakowic, m. in. w jaki sposób będzie zarządzał sierakowickim urzędem, jak zapatruje się na współpracę z radnymi oraz jakie zadania są obecnie najważniejsze dla gminy, rozmawiał Andrzej Baranowski.

Andrzej Baranowski: Niedawno objął Pan funkcję wójta gminy Sierakowice. Co to oznacza dla sierakowickiego urzędu, jak również innych placówek, podlegających pod samorząd?

Mirosław Kuczkowski: Nie przewiduję żadnej ,”rewolucji” personalnej. Chcę kontynuować zadania wcześniej podjęte przez samorząd. Mam nadzieję, że pracownicy urzędu, a także radni Rady Gminy Sierakowice będą mnie wspierali w wypełnianiu tego bardzo ważnego Urzędu dla dobra nas wszystkich.

Reklamy

A.B.: Pana poprzednik piastował funkcję włodarza przez ponad 30 lat. Nawiązując do tego faktu, co powinno się zmienić bądź usprawnić jeśli chodzi o zarządzanie gminą?

M.K.: Każdy włodarz ma swoje pomysły również w kwestii zarządzania. Zamierzam w pewnej części zmodyfikować strukturę organizacyjną Urzędu. Ma to służyć w usprawnieniu podejmowanych decyzji. Przełoży się to m. in. na sprawniejsze i szybsze załatwianie spraw petentów. W planie również mam powołanie nowego referatu społecznego, który będzie miał szeroki udział w życiu obywatelskim.

A.B.: Jakimi zadaniami i inwestycjami należy się zająć w gminie Sierakowice w pierwszej kolejności?

M.K.: Uruchomienie linii kolejowej Kartuzy – Sierakowice – Lębork. Rozwiązanie kwestii związanej z wiaduktem przy wjeździe do Sierakowic, co wpłynie znacząco na bezpieczeństwo komunikacyjne. Szeroko rozumiana infrastruktura drogowa, budownictwo komunalne.

A.B.: Wybory samorządowe to nie tylko wybór nowego wójta, ale również radnych. Jak zapatruje się Pan na współpracę z nową radą? Mam tu na myśli m. in. radnych z grupy Pana konkurenta w wyborach.

M.K.: Współpraca z Radą Gminy jest bardzo ważnym zadaniem dla wójta. Wójt wykonuje uchwały, które podejmuje Rada. Moje zapatrywania dotyczące współpracy z radnymi określam bardzo pozytywnie. Każdy z nas ma swoje zadania do wykonania. Będę się starał współpracować z Radą jak najlepiej.

A.B.: Posiada Pan wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Jak przełoży się ono na kierowanie Urzędem Gminy Sierakowice oraz sprawami samorządowymi?

M.K.: Kierowanie Urzędem Gminy Sierakowice, a także wykonywanie zadań administracji publicznej jest wyjątkowym zadaniem. Wypełniania tej zaszczytnej funkcji w sposób właściwy się nie obawiam. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołami ludzkimi na pewno przełoży się na dobrą organizację pracy i relacje międzyludzkie w Urzędzie. Kwestie, z którymi miałem do czynienia w samorządzie sierakowickim, jako radny przez prawie 27 lat dają mi pełniejsze zrozumienie problemów mieszkańców gminy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*