Sławki. Jest umowa na kanalizację sanitarną

Sławki. Jest umowa na kanalizację sanitarną

W zeszłym tygodniu gmina Somonino podpisała umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z.o.o. z Żukowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Sławki.

Inwestycja realizowana jest w ramach większego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”.

Jego celem jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji Somonino oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej państwa i regionu.

Reklamy

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 788 983,50 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*