UG Żukowo

Ulica Tuchomska w Baninie zostanie przebudowana

Ulica Tuchomska w Baninie do przebudowy. Inwestycja warta 2 550 000 zł brutto zakończona zostanie jeszcze w tym roku.

UG Żukowo

1 sierpnia burmistrz Wojciech Kankowski podpisał umowę z firmą budowlano-drogową MTM SA z Gdyni na przebudowę ulicy Tuchomskiej w Baninie.

Na przedmiot zamówienia składa się budowa 500 metrowego odcinka ulicy Tuchomskiej w Baninie (od skrzyżowania z ulicą Borowiecką do przepustu drogowego zlokalizowanego w rejonie ul. Mazurskiej) wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia obejmuje:

Reklamy

  • Budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowej z podstawową szerokością pasa ruchu –2,75 m (szerokość jezdni 5,5 m) wraz z wszystkimi zaprojektowanymi skrzyżowaniami z drogami gminnymi, zatoką autobusową, miejscami postojowymi oraz zaprojektowanym rondem o ruchu okrężnym;
  • Budowę układu chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje oraz ciągów pieszo-rowerowych na całej długości budowanej drogi – nawierzchnia z kostki betonowej, w tym na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych należy zastosować kostkę niefazowaną;
  • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego;
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Tuchomskiej tj. kolektora wraz z wszystkimi studniami i wpustami ulicznymi;
  • Wykonanie oświetlenia drogowego, sieci i instalacji elektrycznych, usunięcie kolizji oraz demontaż sieci oraz instalacji elektrycznych;
  • Roboty w zakresie wodociągu przewidziane w projekcie budowlanym do budowy, przebudowy, modernizacji lub przełożenia sieci wodociągowej dla ulicy Tuchomskiej.

Wartość umowy to 2 550 000 zł brutto. Koniec prac budowlanych przewidziano na przełom listopada i grudnia bieżącego roku. Jednocześnie, w trakcie prac związanych z przebudową ulicy, Spółka Komunalna Żukowo planuje wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ulicy Tuchomskiej. Koszty takiej modernizacji będą oscylować w granicach 200 tys. zł.

Skomentuj: Ulica Tuchomska w Baninie zostanie przebudowana

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*