Żukowo. Budżet na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

Żukowo. Budżet na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

20. głosami „za” Rada Miejska w Żukowie podczas minionej sesji przyjęła budżet na 2022 rok. Wydatki na inwestycje stanowić mają 83,1 mln zł. Wśród nich wymienić można m. in. rozbudowę ośrodka zdrowia w Baninie, budowę siedziby żukowskiego GOPS-u czy budowę zbiornika retencyjnego na granicy Banina i Rębiechowa.

Przyszłoroczny budżet przedstawia się następująco: wydatki bieżące – 215 887 609, 66 zł, wydatki majątkowe – 83 109 730,34 zł, dochody – 245 154 796,00 zł, przychody – 66 242 544,00 zł, rozchody – 12 400 000,00 zł.

-Dziękuję moim pracownikom za przygotowanie budżetu, a także Radzie Miejskiej, sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli za współpracę. Razem tworzymy ten budżet i wszystkim nam zależy przede wszystkim na dobru mieszkańców – powiedział burmistrz W. Kankowski. – Skala inwestycji, a także ciągły dynamiczny przyrost mieszkańców pozwalają prognozować, że będzie to trudny rok, ale jestem przekonany, że wspólnie sprostamy oczekiwaniom.

Reklamy

Największa część budżetu przeznaczona będzie na oświatę i wychowanie (36,64 procent), na pomoc społeczną i rodzinę przeznaczono 16,22 procent budżetu. Wydatki na drogi stanowić mają 14,96 procent, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9,78 procent.

W przyszłym roku niemal 2,2 mln zł planuje się przeznaczyć na ochronę zdrowia, w tym zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, wsparcie na hospicjum oraz dotację dla SPZOZ na rozbudowę ośrodka zdrowia w Baninie.

W 2022 roku gmina Żukowo planuje zrealizować inwestycje za łączną kwotę aż 83,1 mln zł. Do planowanych na przyszły rok zadań zaliczają się m.in: budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo – 8 100 000,00 zł, budowa drogi Żukowo – Przyjaźń (przez Otomino) etap I – 9 000 000,00 zł, modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m. in. w Skrzeszewie, Borkowie, Glinczu, Baninie, Otominie) -1 500 000,00 zł, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku UG w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 – 3 000 000,00 zł, budowa Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Lotniczej – 5 000 000,00 zł, budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie – 8 400 000,00 zł, budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie – 2 000 000,00 zł, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie – 1 073 000,00 zł, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żukowo – 774 000,00 zł, budowa pętli autobusowej w Czaplach – 300 000,00 zł, a także szereg inwestycji projektowych.

Do zadań inwestycyjnych należy również doliczyć przedsięwzięcie, które zrealizuje Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. na kwotę ponad 40 mln zł. Chodzi o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*