Żukowo. 109 mln złotych na inwestycje w roku 2024

Żukowo. 109 mln złotych na inwestycje w roku 2024

Za nami jedna z najważniejszych sesji w roku. Rada Miejska w Żukowie przyjęła budżet na 2024 rok. Niemal 109 mln zł stanowią środki przeznaczone na inwestycje.

Największa część budżetu przeznaczona będzie na oświatę i wychowanie (151 mln 818 tys. zł). 75 mln 478 tys. złotych to wydatki na drogi. Na gospodarkę odpadami komunalnymi i ochronę środowiska przeznaczono 38 mln 986 tys. złotych. Natomiast na pomoc społeczną i rodzinę przewidziano wydatki w kwocie 36 mln 53 tys. złotych, a na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 3 mln 126 tys. złotych.

W 2024 roku gmina Żukowo planuje zrealizować inwestycje za łączoną kwotę aż 108,7 mln złotych. Do najważniejszych zadań planowanych na przyszły rok zaliczają się:

Reklamy

-Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Baninie,
-Rozbudowa Szkół Podstawowych w Leźnie i Skrzeszewie,
-Budowa budynku przeznaczonego na oddziały przedszkolne w Chwaszczynie,
-Budowa żłobków w Żukowie, Dąbrowie i Chwaszczynie,
-Budowa siedziby GOPS w Żukowie,
-Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Niestępowie i Żukowie,
-Budowa ul. Pszennej w Baninie.

W przyszłym roku żukowski samorząd planuje również kontynuować gminne programy skierowane bezpośrednio do mieszkańców, m. in. bon żłobkowy. Kontynuowana będzie także komunikacja gminy Żukowo, na którą prognozowany wkład własny wynosi 1 mln 641 tys. zł. Nie zabraknie również wsparcia dla osób podróżujących komunikacją zbiorową liniami: Z, 126, 171 oraz 174. Dotacja na to zadanie dla Miasta Gdańska wynieść ma 1 mln 669 tys. zł, a dla Miasta Gdyni 1 mln 969 tys. zł.

Co ważne, prognozowana kwota zadłużenia na 31.12.2024 rok wyniesie zaledwie 13,55 procent w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*