Żukowo. Budżet na 2023 rok przyjęty większością głosów

Żukowo. Budżet na 2023 rok przyjęty większością głosów

Na jednej z najważniejszych sesji w ciągu minionych 12. miesięcy Rada Miejska w Żukowie przyjęła budżet gminy na 2023 rok. Niemal 102 miliony złotych stanowią środki przeznaczone na inwestycje.

Największa część budżetu przeznaczona będzie na oświatę i wychowanie – 133 mln 904 tys. zł, zaś 40 mln 162 tys. zł to wydatki na drogi. Podobną kwotę przeznaczono na gospodarkę odpadami komunalnymi i ochronę środowiska (40 mln 384 tys. zł).

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę to 22 mln 596 tys. zł, a te na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosić będą 2 mln 089 tys. zł. W 2023 roku gmina Żukowo planuje zrealizować inwestycje za łączoną kwotę aż 101,8 mln zł.

Reklamy

-W tych trudnych czasach właściwa gospodarka finansowa, czyli taka, dzięki której coś w budżecie zostaje zamiast nadmiernie się zapożyczać,  jest niezbędna. Niektórzy mówią, że w tych czasach powinno się ograniczać inwestycje lub wręcz niektóre zamykać. Ja uważam inaczej. W czasach kryzysowych lub takich, które mają znamiona kryzysu, inwestycje publiczne powinny toczyć się, bo one dają rozmach gospodarce lokalnej i ogólnokrajowej mówił burmistrz Wojciech Kankowski.

Do najważniejszych zadań planowanych na przyszły rok zaliczają się:

-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie – 17 997 415 zł

-Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo – 16 292 000 zł

-Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy szkole podstawowej w Borkowie – 3 848 993 zł

-Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek rowerowych m.in. utwardzanie dróg płytami yomb – 4 mln 950 tys. zł

-Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu – 2 000 000 zł

-Budowa ulic Słowackiego i Żeromskiego w Chwaszczynie – 2 000 000 zł

W przyszłym roku żukowski samorząd planuje również kontynuować gminne programy skierowane bezpośrednio do mieszkańców, m. in. Bon Żłobkowy. Nie zabraknie również wsparcia dla osób podróżujących komunikacją zbiorową – liniami: Z, 126, 171 oraz 174.

Dotacja na to zadanie dla miasta Gdańska wynieść ma 1 mln 700 tys. zł, a dla miasta Gdyni 2 mln 170 tys. zł.

Co ważne, prognozowana kwota zadłużenia na koniec roku 2023 wyniesie zaledwie 24,7 procent w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*