Żukowo. Szkolili się z gospodarki nieruchomościami i geodezji

Żukowo. Szkolili się z gospodarki nieruchomościami i geodezji

Ponad 100 osób wzięło udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, które odbyło się w Żukowie. Do Żukowa przyjechali geodeci i pracownicy administracji przede wszystkim z województwa pomorskiego, ale też m. in. z Warszawy czy Zakopanego.

Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia spotkali się w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sędzia dr Mirosław Gdesz opowiedział o wybranych zagadnieniach z zakresu podziału nieruchomości.

Wśród zagadnień poruszonych tego dnia znalazły się m. in. podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego czy podziały w przypadku braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy.

Reklamy

Drugiego dnia szkolenie odbyło się w Centrum Kultury Spichlerz. Uczestników spotkania przywitał burmistrz Wojciech Kankowski. Następnie głos zabrał dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH, który omówił zasady ustalania granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów prawnych.

W szkoleniach wzięli udział również pracownicy Referatu Urbanistyki i Nieruchomości Urzędu Gminy w Żukowie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*