fot. UG w Żukowie

4,2 mln zł na rozbudowę szkoły w Miszewie

Zabezpieczenie środków na zakup pojazdu dla OSP Chwaszczyno oraz dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Miszewie, to jedne z tematów omawianych podczas XLIX sesji Rady Miejskiej w Żukowie.

fot. UG w Żukowie

Podczas ostatniej sesji wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025, a także zmiany w budżecie na rok 2018. Dzięki wolnym środkom z roku 2017, możliwe było wprowadzenie poniższych zmian. Zwiększona została wysokość dofinansowania na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miszewie (kwota zwiększenia to 1,2 mln zł, co daje w sumie prawie 4,2 mln zł kwoty przeznaczonej na inwestycję), a także środki na realizację Rewitalizacji Starego Centrum Żukowa (kwota zwiększenia to 1,1 mln zł, co daje w sumie prawie 5,9 mln zł kwoty przeznaczonej na inwestycję), ze względu na niewystarczającą wysokość środków finansowych, w stosunku do ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę i modernizację dróg i ścieżek rowerowych, w tym m. in. modernizację ul. Faustyny w Żukowie została zwiększona o 2 mln zł, co daje łącznie 4 mln zł przeznaczonych na inwestycję.  Przesunięto także środki na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie oraz platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Miszewie, ze względu na wzrost kosztów realizacji zadania (kwota zwiększenia to ponad 34 tys. zł).

Oprócz powyższych zmian, w 2018 roku dodatkowo zaplanowano również dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a także 500 tys. zł na budowę i modernizację boisk w Gminie Żukowo. Dla Powiatu Kartuskiego przekazano dotacje w kwocie ponad 52,5 tys. zł na wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie całego powiatu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Reklamy

Łącznie kwota zwiększenia na zadania inwestycyjne wyniosła 5 386 884,81 zł, co w sumie daje niemal 70 mln zł przeznaczonych na realizację inwestycji w roku 2018.

Na sesji nadano także nazwy nowych ulic w miejscowości Przyjaźń, Niestępowo, Miszewo i Dąbrowa, a komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły swoje plany prac.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*