Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski otrzymał jednogłośne absolutorium fot. UG w Żukowie

Absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo

LIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie przyniosła absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego. Radni byli w tej kwestii jednogłośni.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski otrzymał jednogłośne absolutorium fot. UG w Żukowie
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski otrzymał jednogłośne absolutorium fot. UG w Żukowie

Na wtorkowej sesji do podjęcia było 27 uchwał. Najważniejszym punktem było jednak podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok oraz udzielenie absolutorium. Burmistrz Wojciech Kankowski przedstawił sprawozdanie budżetowe za 2017 rok oraz podziękował za pracę nad budżetem swoim zastępcom, pani skarbnik oraz pracownikom odpowiedzialnym za merytoryczne przygotowanie inwestycji.

Dochody w budżecie na rok 2017 wyniosły 176 371 922,87 zł natomiast przychody 14 399 106,90 zł, co daje łącznie 190 771 029,77 zł wpływów. Natomiast wydatki wyniosły 169 994 053,73 zł, z czego 27 706 438,30 zł przeznaczonych było na inwestycje. Dodatkowo rozchody planowane i nieplanowane łącznie zsumowały się w kwotę 6 333 372,93 zł. W związku  z powyższym w roku 2017 wydatkowano łącznie 176 327 426,66 zł. Dzięki prawidłowemu zarządzaniu budżetem gminy nadwyżka wyniosła 14 443 603,11 zł, natomiast stan zadłużenia ponownie zmniejszył się o 5 666 413,00 zł dając ostateczną kwotę 44 877 587,00 zł na koniec 2017 roku.

Reklamy

Największą część budżetu gmina przeznaczyła na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą co wyniosło łącznie ponad 55 mln zł. Istotnym wydatkiem była również pomoc społeczna na to przeznaczono prawie 50 mln zł. Blisko 5 mln zł wydatkowano na inwestycje wodne, takie jak budowa studni głębinowych, zbiorników retencyjnych czy też zakup agregatów prądotwórczych dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody. Na budowę dróg gminnych przeznaczono łącznie ponad 13 mln zł, z czego ponad 5 mln zł wydatkowano na 2862 mb nawierzchni asfaltowych, 3,5 mln zł na nawierzchnie z kostki brukowej, natomiast na nawierzchnie z płyt yomb ponad 3 mln zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2017 roku to koszt 2 806 631,49 zł.

Po przedstawieniu sprawozdania radni przeszli do głosowania, w którym udzielili burmistrzowi absolutorium 20 głosami za. 1 radny był nieobecny.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*