Kartuzy. Ruszają prace nad Strugą Klasztorną

Kartuzy. Ruszają prace nad Strugą Klasztorną

Burmistrz Mieczysław G. Gołuński podpisał umowę z wykonawcą na realizację prac przy tzw. Strudze Klasztornej w Kartuzach. Roboty już się rozpoczęły. Zobacz zdjęcia i wizualizacje inwestycji!

Zadanie współfinansowane jest w 85 procentach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego realizacja doprowadzi do utworzenia nowego obszaru, przeznaczonego do rekreacji z elementami małej retencji wód opadowych i połączenia terenów zabytkowej kolegiaty z terenami miasta oraz brzegiem Jeziora Karczemnego.

Zagospodarowany zostanie teren wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5).

Reklamy

Zamówienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku Solidarności w Kartuzach z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych, w tym m. in. wyczyszczenie i wyregulowanie istniejących basenów wraz ze skarpami, renowacje i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej, a także zaprojektowanie i wybudowanie ciągów pieszych wzdłuż Strugi Klasztornej oraz platform o walorach rekreacyjnych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Hydro-Mag Sp. z o.o. z Chmielna. Zadanie opiewa na kwotę 2 203 000 złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*