Kwitnie współpraca muzeów w Kartuzach i Wejherowie

Kwitnie współpraca muzeów w Kartuzach i Wejherowie

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oficjalnie nawiązały współpracę. Jednak obie placówki z sukcesami, wspólnie realizują kolejne projekty już od paru lat.

6 lutego w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Tomasz Fopke – dyrektor wejherowskiego muzeum oraz Barbara Kąkol – dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, podpisali umowę o współpracy w zakresie: zachowania i promocji języka i kultury kaszubskiej; realizacji wspólnych projektów, w tym edukacyjnych, wystawienniczych oraz wydawniczych a także wzajemnej promocji działalności instytucjonalnej. 

 – Współpraca moja z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaczęła się już w 2015 roku. W tym czasie do siedziby wejherowskiego muzeum zaprosił mnie dyrektor pan Tomasz Fopke, z którym omawialiśmy wspólną współpracę na niwie działań kulturalnych. Wpadliśmy na pomysł wspólnych projektów, które łączyłyby na początku te dwa miasta i taką osobą była Franciszka Majkowska, inicjatorka muzealnictwa kaszubskiego (kartuskiego, wejherowskiego). W związku z tym przystąpiliśmy do działań stworzenia i zorganizowania wspólnej wystawy o Majkowskiej. Udało się nam to przedsięwzięcie przygotować i wystawa ta była już prezentowana w kilku muzeach i innych instytucjach. W ten sposób  promuje ona między innymi Muzeum Kaszubskie w Kartuzach – mówi Barbara Kąkol. – Na kolejnym spotkaniu  – podczas zjazdu muzeów kaszubskich w Wejherowie, przystąpiłam do rozmów na temat możliwości digitalizacji  zbiorów kartuskich, wiedząc, że posiadają świetną pracownię. Z pomocą przyszedł mi dyrektor Tomasz Fopke i prezes ZKP prof. E. Wittbrodt, którzy zaoferowali pomoc w tej kwestii. Tutaj pragnę gorąco podziękować panu Łukaszowi Styn specjaliście z MPiMK-P ds. digitalizacji zbiorów, który wykonał już ogrom pracy – dodaje.
Współpraca dwóch muzeów rozwija się bardzo dobrze. Jak podkreśla dyrektorka kartuskiej placówki, muzea w Kartuzach i Wejherowie uzupełniają się. Co ta nawiązana współpraca oznacza dla Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach?
– To chociażby nowy potencjał, w postaci cyfrowych danych a ich właściwe wykorzystanie umożliwia zbudowanie  komunikacji  z publicznością.  Dlatego tak wielkie znaczenie ma podjęcie przez muzea wysiłku digitalizacji swoich zasobów. Nam się udało ten proces rozpocząć. Planów obie instytucje mają mnóstwo, mam nadzieję, że współpraca będzie się coraz bardziej rozwijała z pożytkiem dla wszystkich – odpowiada Barbara Kąkol. – Uważam, że współpraca muzeów jest bardzo potrzebna, pozwala na otwartość, wzajemną pomoc merytoryczną, i użyczanie zbiorów. Zresztą są to cele statutowe muzeów, określone chociażby w ustawie o muzeach.
 
Foto. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*