Region. Pomorska policja zachęca do udziału w rekrutacji

Region. Pomorska policja zachęca do udziału w rekrutacji

Jeśli jesteś człowiekiem z pasjami, który chce pomagać ludziom i stać na straży ich bezpieczeństwa, możesz dołączyć do policji. „Każdy z nas jest inny, każdy jest niezbędnym ogniwem, dbającym o bezpieczeństwo. Wstąp w nasze szeregi, zostań jednym z nas!” – czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Służba w policji nie jest łatwa, jednak może przynosić sporo satysfakcji. Funkcjonariusze nie tylko przeciwdziałają łamaniu prawa, ale również pomagają obywatelom w przypadku klęsk żywiołowych.

Zawód policjanta jest zaliczany do tzw. zawodów zaufania publicznego, dlatego funkcjonariusze powinni cechować się wysokimi standardami etycznymi i moralnymi. Dużym plusem pracy policjanta jest też możliwość przejścia na emeryturę po 25. latach służby, bądź w momencie osiągnięcia 55. roku życia.

Reklamy

Kto może pełnić służbę w policji?

Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Więcej informacji na temat rekrutacji znaleźć można TUTAJ.

Terminy przyjęć do służby w policji w 2022 roku: 7 marca, 14 czerwca, 2 sierpnia, 19 września i 29 grudnia.

Dokumenty od kandydatów do służby w policji będą przyjmowane w komendach miejskich i powiatowych policji woj. pomorskiego, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (codziennie w godz. 8-15) oraz w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku (codziennie w godz. 8-15, a we wtorki w godz. 8-17.30).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*