Stężyca. W szkołach ruszą zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Stężyca. W szkołach ruszą zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Gmina Stężyca otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na terenie gminy Stężyca będą realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których będzie rozpoznana potrzeba wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. Każda szkoła, stosownie do swoich potrzeb i możliwości, zadecyduje o rodzaju zajęć, które będzie prowadziła i terminie ich rozpoczęcia.

Reklamy

Zajęcia zostaną zrealizowane w placówkach do 20 grudnia 2022 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*