Toczą się prace przy remoncie zabytkowego budynku szkoły w Starkowej Hucie

Toczą się prace przy remoncie zabytkowego budynku szkoły w Starkowej Hucie

W ramach zadania wykonywane są roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku oraz ociepleniem stropu nad parterem wraz z robotami towarzyszącymi remontowi budynku dawnej szkoły.

Na terenie dawnej szkoły w Starkowej Hucie (gm. Somonino) realizowane są roboty polegające na odbiciu tynku, oczyszczeniu elewacji, przemurowaniu pęknięć w ścianach i przesklepieniach łukowych otworów okiennych i drzwiowych, uzupełnienie ceglanych parapetów, gzymsów nad cokołami, spoinowanie ścian zaprawą cementowo-wapniową, oczyszczenie ścierne cokołów oraz uzupełnienie spoin ścian kamiennych cokołów.

Ocieplony zostanie też strop nad parterem – prace obejmują rozebranie podsufitek, rozebranie ścianek działowych, rozebranie podłóg ślepych, usunięcie (polepy) podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką, oczyszczenie i odgrzybienie bali i krawędziaków, wypoziomowanie podłóg, ocieplenie stropu wełną mineralną, uzupełnienie podłóg z desek, wykonanie podłóg z płyt OSB oraz wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Reklamy

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków i pochodzi z początku XX wieku (1910 r.). Wykonawcą robót jest firma HGO  DEVELOPERS Sp. z o.o. z Chojnic. Wartość inwestycji wynosi 200 798 złotych brutto. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*