miliony na kanalizację Kobysewa, Kosowa, Osowej Góry i Smołdzino

Gmina Przodkowo: miliony na kanalizację Kobysewa, Kosowa, Osowej Góry i Smołdzino

Gmina Przodkowo otrzyma 2 896 967,55 zł unijnego wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Kosowo, Osowa Góra, Smołdzino.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji 26 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.  Całkowita wartość dotacji wyniesie 129,4 mln zł, a łączna wartość projektów – 208,58 mln zł.

Zobacz też: Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej Przodkowo 2016 [ZDJĘCIA]

– W regionie wciąż występują deficyty w rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Obserwuje się duże dysproporcje między obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie dostępu do systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Celem wsparcia jest wypełnienie zobowiązań akcesyjnych oraz osiągnięcie celów określonych w unijnej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które spełnia mniej niż jedna trzecia aglomeracji w województwie. Ponadto kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców Żuław zostaną zapewnione dostawy wody pitnej o właściwej jakości.

Gmina Przodkowo na budowę kanalizacji w miejscowościach  Kobysewo, Kosowo, Osowa Góra i Smołdzino otrzyma 2 896 967,55 zł unijnego wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wartość realizowanej inwestycji wyniesie 4 192 082, 46 zł. 

Reklamy

Skomentuj: Gmina Przodkowo: miliony na kanalizację Kobysewa, Kosowa, Osowej Góry i Smołdzino

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*